Výsledky hlasovania

Harmonogram

Výzva na predkladanie nápadov

1. október

Ukončenie posielania nápadov

do 22. novembra

Verejná prezentácia nápadov

30. november

Hlasovanie

7. december - 20. december

Výsledky hlasovania

21. decembra

Košice - Západ

Mestská časť Košice-Západ považuje za dôležité, aby sa jej občania spoločne podieľali na skrášľovaní a zlepšovaní prostredia, kde žijeme. Zvýšenie angažovanosti obyvateľov je hlavným dôvodom, prečo sme, ako prvá mestská časť v Košiciach zaviedli projekt participatívneho rozpočtu.

Pre tento účel zastupiteľstvo mestskej časti vyčlenila časť rozpočtu. Počas uplnynulých dní ste mali príležitosť rozhodnúť o tom, na čo sa tieto peniaze použijú. Ďakujeme za vaše hlasy.

Hlasovanie je UKONČENÉ. GRATULUJEME autorom víťazných nápadov a zadaní.

rekonštrukcia detského ihriska Bernolákova - Idanská

project_image
672 hlasov

Ihrisko pre dospelých

project_image
583 hlasov

Bez plastov na Trhovisko

project_image
463 hlasov

Blízki aj ďalekí

project_image
367 hlasov

Hmyzie hotely v parkoch na Terase

project_image
331 hlasov

Doplnenie workoutových prvkov k FIT Parku na Troch Hôrkach

project_image
328 hlasov

Kvetinový kruhový objazd

project_image
320 hlasov

Parkovisko Slobody

project_image
275 hlasov

Stany pre divadlo Hopi Hope

project_image
236 hlasov

Knižné búdky

project_image
236 hlasov

Základná škola Považská 12, Košice

project_image
230 hlasov

Petangové ihrisko na Terase

project_image
213 hlasov

Havkáč roka 2021

project_image
193 hlasov

Nákup germicídnych žiaričov pre organizácie na území MČ vrátane ZOS

project_image
189 hlasov