Výsledky hlasovania

Harmonogram

Výzva na predkladanie nápadov

30. september

Ukončenie posielania nápadov

do 18. novembra

Verejná prezentácia nápadov

1. december

Hlasovanie

6. december - 19. december

Výsledky hlasovania

21. decembra

Mestská časť Košice-Západ

Mestská časť Košice-Západ považuje za dôležité, aby sa jej občania spoločne podieľali na skrášľovaní a zlepšovaní prostredia, kde žijeme. Zvýšenie angažovanosti obyvateľov je hlavným dôvodom, prečo sme, ako prvá mestská časť v Košiciach zaviedli projekt participatívneho rozpočtu.

Pre tento účel zastupiteľstvo mestskej časti vyčlenila časť rozpočtu. Počas uplnynulých dní ste mali príležitosť rozhodnúť o tom, na čo sa tieto peniaze použijú. Ďakujeme za vaše hlasy.

Hlasovanie je UKONČENÉ. GRATULUJEME autorom víťazných nápadov a zadaní.

Hniezdne búdky

431 hlasov
project_image

Detské Ihrisko Muškátová

412 hlasov
project_image

Dopravné ihrisko - najmenší na kolobežky

346 hlasov
project_image

Zelené kryté parkovisko

331 hlasov
project_image

Rozšírenie workoutového ihriska na Toryskej 4

289 hlasov
project_image

Detské ihrisko ( Trieda SNP / Obchodná ulica)

286 hlasov
project_image

Revitalizácia námestia na SOŠ Automobilová

212 hlasov
project_image

Nákup automatických externých defibrilátorov

209 hlasov
project_image

Veľký knižný swap

200 hlasov
project_image

Edukačné ovocné stromy

162 hlasov
project_image

Senior vs Junior PoďVon

156 hlasov
project_image

Minifutbalové ihrisko na Terase - Šafárikova

143 hlasov
project_image

Panelák odolný klimatickej zmene

129 hlasov
project_image

Osvetlenie ihriska na Michalovskej 5

123 hlasov
project_image

Ping pongové sety pre Terasanov

120 hlasov
project_image

Photon pre Lunik II.

105 hlasov
project_image

Rozšírenie herných prvkov na DI Markušova

101 hlasov
project_image