Výsledky hlasovania

Košice - Západ

Prvý - takzvaný pilotný ročník participarticipatívneho rozpočtu máme za sebou. Myslíme si, že obyvatelia by mali dostať príležitosť zapojiť sa do rozhodovacích procesov v samospráve častejšie, ako raz za štyri roky. Aj preto sme Vám dali možnosť rozhodnúť o časti rozpočtu Mestskej časti prostredníctvom projektu participatívneho rozpočtu. Stali sme sa tak prvou Mestskou časťou Košíc, ktorá tento projekt zaviedla. Sme radi, že sa do projektu zapojilo až 18 projektov, ktoré prešli cez podmienku realizovateľnosti.

Zároveň chceme poďakovať každému, kto podporil svojho favorita prostredníctvom hlasovania. Spolu bolo odovzdaných až 3034 hlasov!