Mestská časť Košice-Západ

Mestská časť Košice-Západ považuje za dôležité, aby sa jej občania spoločne podieľali na skrášľovaní a zlepšovaní prostredia, kde žijeme. Zvýšenie angažovanosti obyvateľov je hlavným dôvodom, prečo sme, ako prvá mestská časť v Košiciach zaviedli projekt participatívneho rozpočtu.

Preto sme opätovne spustili už štvrtý ročník participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ.

Pre tento účel zastupiteľstvo mestskej časti vyčlenilo časť rozpočtu a teraz máte príležitosť vy rozhodnúť o tom, na čo sa tieto peniaze použijú.

Preto máte možnosť od 10. novembra do 06. januára podávať projekty, ktoré podľa Vás majú vyhrať v projekte participatívneho rozpočtu Mestskej časti košice-Západ v roku 2022 .

 

Viac info

POSLAŤ NÁPAD

Harmonogram

Výzva na predkladanie nápadov

10. november

Ukončenie posielania nápadov

do 06. januára

Verejná prezentácia nápadov

25. január

Hlasovanie

30. januára - 13. februára

Výsledky hlasovania

14. februára