Výsledky hlasovania

Harmonogram

Výzva na predkladanie nápadov

30. október

Ukončenie posielania nápadov

 27. novembra

Verejná prezentácia nápadov

05. decembra

Hlasovanie

od 07. decembra 2023

do 21. decembra 2023 

Výsledky hlasovania

22. decembra

Mestská časť Košice-Západ

Mestská časť Košice-Západ považuje za dôležité, aby sa jej občania spoločne podieľali na skrášľovaní a zlepšovaní prostredia, kde žijeme. Zvýšenie angažovanosti obyvateľov je hlavným dôvodom, prečo sme, ako prvá mestská časť v Košiciach zaviedli projekt participatívneho rozpočtu.

Pre tento účel zastupiteľstvo mestskej časti vyčlenila časť rozpočtu. Počas uplynulých dní ste mali príležitosť rozhodnúť o tom, na čo sa tieto peniaze použijú. Ďakujeme za vaše hlasy.

Hlasovanie je UKONČENÉ. GRATULUJEME autorom víťazných nápadov a zadaní.

Niečo nové na Západe!

583 hlasov
project_image

Podpora mladých umelcov na Terase

544 hlasov
project_image

Lezecký prvok v Katkinom parku

514 hlasov
project_image

Oddychové zóny v parkoch

478 hlasov
project_image

Obnova zastávky na SOŠ automobilovej

410 hlasov
project_image

Street hudobný festival

375 hlasov
project_image

Havkáč roka 2024

358 hlasov
project_image

Knižné búdky

356 hlasov
project_image

Revitalizácia športovo-oddychového parku Obrody 2

312 hlasov
project_image

Doplnenie herného prvku na Markušovej

285 hlasov
project_image

Hravé deti

284 hlasov
project_image

Doplnenie herného prvku na DI Kežmarská

262 hlasov
project_image