Košice - Západ

Mestská časť Košice-Západ považuje za dôležité, aby sa jej občania spoločne podieľali na skrášľovaní a zlepšovaní prostredia, kde žijeme. Zvýšenie angažovanosti obyvateľov je hlavným dôvodom, prečo sme, ako prvá mestská časť v Košiciach zaviedli projekt participatívneho rozpočtu.

Pre tento účel zastupiteľstvo mestskej časti vyčlení časť rozpočtu a teraz máte príležitosť vy rozhodnúť o tom, na čo sa tieto peniaze použijú. Budeme radi, ak bude nápadov, čo najviac. Z nich si totiž ľudia v hlasovaní vyberú svojich favoritov a projekty s najväčším počtom hlasov budú zrealizované. Veríme, že sa vám tento projekt bude páčiť a budeme môcť v projekte participatívneho rozpočtu pokračovať aj budúci rok.

Hlasovanie

Harmonogram

Výzva na predkladanie nápadov

1. október

Ukončenie posielania nápadov

do 22. novembra

Verejná prezentácia nápadov

30. november

Hlasovanie

6. december - 20. december

Výsledky hlasovania

21. decembra

Hlasovanie prebieha nasledovne

how-to-vote__icon

Vyberte si 1 - 3 projekty, za ktoré chcete hlasovať.

how-to-vote__icon

Zadajte údaje a svoje telefónne číslo. Obratom Vám zašleme bezplatný overovací kód.

how-to-vote__icon

Zdieľajte. Povedzte o hlasovaní známym a priateľom.