Košice - Západ

Mestská časť Košice-Západ považuje za dôležité, aby sa jej občania spoločne podieľali na skrášľovaní a zlepšovaní prostredia, kde žijeme. Zvýšenie angažovanosti obyvateľov je hlavným dôvodom, prečo sme, ako prvá mestská časť v Košiciach zaviedli projekt participatívneho rozpočtu.

Pre tento účel zastupiteľstvo mestskej časti vyčlení časť rozpočtu a teraz máte príležitosť vy rozhodnúť o tom, na čo sa tieto peniaze použijú. Budeme radi, ak bude nápadov, čo najviac. Z nich si totiž ľudia v hlasovaní vyberú svojich favoritov a projekty s najväčším počtom hlasov budú zrealizované. Veríme, že sa vám tento projekt bude páčiť a budeme môcť v projekte participatívneho rozpočtu pokračovať aj budúci rok.

 

Viac info

Harmonogram

Výzva na predkladanie nápadov

1. október

Ukončenie posielania nápadov

do 7. novembra

Verejná prezentácia nápadov

23. novembra

Hlasovanie

24. november - 20. december

Výsledky hlasovania

21. decembra