Mestská časť Košice-Západ

Mestská časť Košice-Západ považuje za dôležité, aby sa jej občania spoločne podieľali na skrášľovaní a zlepšovaní prostredia, kde žijeme. Zvýšenie angažovanosti obyvateľov je hlavným dôvodom, prečo sme, ako prvá mestská časť v Košiciach zaviedli projekt participatívneho rozpočtu.

Pre tento účel zastupiteľstvo mestskej časti vyčlenilo časť rozpočtu a teraz máte príležitosť vy rozhodnúť o tom, na čo sa tieto peniaze použijú.

Preto máte možnosť od 30. januára do 13. februára hlasovať a vybrať si projekty, ktoré podľa Vás majú vyhrať v projekte participatívneho rozpočtu.

Hlasovanie

Harmonogram

Výzva na predkladanie nápadov

10. november

Ukončenie posielania nápadov

do 06. januára

Verejná prezentácia nápadov

25. január

Hlasovanie

30. januára - 13. februára

Výsledky hlasovania

14. februára

Hlasovanie prebieha nasledovne

how-to-vote__icon

Vyberte si aspoň 3 projekty, za ktoré chcete hlasovať.

how-to-vote__icon

Zadajte údaje a svoje telefónne číslo. Obratom Vám zašleme bezplatný overovací kód.

how-to-vote__icon

Zdieľajte. Povedzte o hlasovaní známym a priateľom.